Back to chronological / alphabetical list

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Today's special is so-called "Word Processor" machine - the thing they invented somewhere around late '80s to replace traditional typewriters. It was possible to edit the document before final print on a built-in monochrome display - together with correcting mistakes, copy/paste functionality, etc. PWP 1400 even has implementation of a simple spell-checking engine and a floppy disk drive! So you can save your document to edit it later on.

I bought this nice unit in almost perfect condition. It was kind of difficult to learn all various keyboard shortcuts, as you can see on the video I posted :)

------------------------------------------------------------------------

Dzisiaj przedstawiam tzw. "Word Processor" - następca tradycyjnej maszyny do pisania. Sprzęt ten umożliwiał edycję dokumentu przed drukowaniem na wbudowanym monochromatycznym ekranie ciekłokrystalicznym - można było zatem na bieżąco dokonywać korekty, kopiować/wklejać ciągi znaków, etc. Model PWP 1400 posiada nawet wbudowany spell check oraz stację dyskietek elastycznych FDD, za pomocą której można zapisywać efektynaszej pracy na stałe w celu późniejszej edycji!

Sprzęt zakupiłem w stanie idealnym. Miałem pewne problemy z nauką obsługi dość skomplikowanych skrótów klawiszowych :)

------------------------------------------------------------------------
(C) Piotr Ciesielski / YT page / FB profile