Back to chronological / alphabetical list

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yet another text terminal from Mera-ELZAB 793xx series. Just like in case of model 79322, I'm unable to check it's video output, as I don't have proper TTL monitor in my workshop ATM...

------------------------------------------------------------------------

Kolejny terminal z serii 793xx od Mera-ELZAB. Podobnie jak w przypadku 79322, nie jestem w stanie sprawdzić jego wyjścia VIDEO z powodu braku odpowiedniego monitora...

------------------------------------------------------------------------
(C) Piotr Ciesielski / YT page / FB profile