Back to chronological / alphabetical list

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Today's monitor is stunningly similar to Calcomp Compal I wrote about before. Its housing is very typical for late '80s monochrome monitor era, together with separate power and signal cords. You can use dials on the front to adjust brightness/contrast. There are also two additional dials on the back to set horizontal and vertical (X/Y) deflection of the screen.

Unfortunataly, I do not own any 9-pin video device at the moment to perform a full diagnostics on this model...

------------------------------------------------------------------------

Prezentowany dzisiaj monitor jest niezwykle podobny do modelu Calcomp Compal, o którym już pisałem wcześniej. Posiada typową dla końcówki lat '80 obudowę, z przewodami: sygnałowym oraz zasilania "wyciąganymi" przez dziurę wyciętą w tylnej części. Pokrętła na froncie służą do ustawiania wymaganej jasności/kontrastu obrazu, natomiast tylnymi nastawami możemy regulować przesunięcie obrazu w osi X oraz Y.

Nie posiadam, niestety, żadnego urządzenia z wyjściem 9-pin ażeby w pełni sprawdzić poprawność działania monitora...

------------------------------------------------------------------------
(C) Piotr Ciesielski / YT page / FB profile