Back to chronological / alphabetical list

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And yet another "Turbo" series board... It's almost identical to model BITS 9001 I've already covered here, but this one has a set of "handy" sleep, standby and power-off keys. In KME nomenclature it means there's an additional letter "e" at the end of the model name. And... I think that's it, nothing more to write about here, move along :) Another rather crappy rubber-dome, that's it!

------------------------------------------------------------------------

Kolejna klawiatura z serii "Turbo"... Konstrukcja identyczna z opisywanym wcześniej modelem BITS 9001, ale dodano "przydatne" klawisze służące do usypiania, wzbudzania oraz wyłączania komputera - w nazewnictwie KME zestaw tychże dodatkowych funkcji oznaczany jest literką "e" w nazwie. Cóż więcej pisać... chyba nic, wszystko już w tym temacie zostało na tej stronie opisane :)

------------------------------------------------------------------------
(C) Piotr Ciesielski / YT page / FB profile