Back to chronological / alphabetical list

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CFX-9970 is a powerful scientific calculator, which was borrowed from my friend to help me with my mathematics & statistics course. I can't handle it that well, or should I say - at all, I don't even know how to turn the damn thing off! I think when the right time comes I would become an expert ;) Maybe the user manual will prove useful - I post it here in a PDF format, if anyone out there is interested.

From the beginning I thought that the unit looks very solid and well made. It has a nice color display and gazillion of features - you can draw charts on the screen and even write your own programs with a build-in BASIC-like interpreter! On the lower edge there's a "minijack" port used for synchronization with a PC, or even with another calculator. Inside I've found a removable memory module. Casio 9900 is a very popular series among scientists around the world. I think in the near future I'll be forced to learn for what reasons those calculators get so good reviews on the net!

casio_cfx-9970g.pdf - user guide (english language)

------------------------------------------------------------------------

A oto rozbudowany kalkulator naukowy, który został mi wypożyczony jako pomoc przy kontynuowaniu nauki (matematyka oraz statystyka). Jeszcze nie rozgryzłem do końca jego obsługi, ale myślę że gdy przyjdzie odpowiednia pora będę nim władał niezwykle biegle ;) Póki co mam nawet problemy z normalnym jego wyłączeniem! Na pewno przyda się instrukcja obsługi, którą zamieszczam na stronie www również dla zainteresowanych czytelników.

Sprzęt sprawia wrażenie niezwykle solidnie wykonanego. Wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz oraz mnóstwo funkcji, m.in. rysowanie wykresów na ekranie. Istnieje nawet możliwość pisania własnych programów we wbudowanym interpreterze języka podobnego do BASIC! W dolnej części odnajdziemy port podobny do audio-jack służący do synchronizacji danych z PC bądź drugim kalkulatorem. Wewnątrz znajdziemy wymienialny moduł pamięci. Seria tych kalkulatorów od Casio cieszy się dużą popularnością na Świecie. Mam nadzieję, że już niedługo będzie mi dane poznać przyczyny wysokich ocen jakie to urządzenie "zbiera" w wielu recenzjach na Internecie!

casio_cfx-9970g.pdf - instrukcja użytkownika (język angielski)

------------------------------------------------------------------------
(C) Piotr Ciesielski / YT page / FB profile