Back to chronological / alphabetical list

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I promised myself to stop adding new BTC "foam-over-foil" boards to this site, but I just couldn't help myself with this one... I've got my reasons - this unit looks like a new one - unused, in great overall shape, I just had to dust it off with a wet cloth. The other thing is, it's a "slim" version of a "traditional", more common 5339 version - with a totaly different case shape.

The unit was missing its DIN connection cord. Unfortunately, after I had attached a new one (PS/2), it turned out to be dead - fried electronics. Pity.

The board has linear "switches" with large diameter helical springs under each keycap.

------------------------------------------------------------------------

Miałem już nie dodawać kolejnych klawiatur firmy BTC typu "foam-over-foil", ale w tym przypadku po prostu nie mogłem się powstrzymać :) Mam swoje powody - znaleziona przeze mnie jednostka wygląda na nigdy nieużywaną, jest w stanie idealnym - musiałem ją tylko lekko odkurzyć. Inna sprawa, że jest to wersja "slim", z nieco zmienionym kształtem obudowy względem "tradycyjnej", częściej spotykanej wersji 5339.

W klawiaturze brakowało kabla DIN. Niestety, po dorobieniu nowego w wersji PS/2 okazało się, że sprzęt jest martwy - uszkodzona elektronika. Szkoda.

Jednostka posiada liniowe "przełączniki", działające w oparciu o helikalne sprężynki o dużej średnicy.

------------------------------------------------------------------------
(C) Piotr Ciesielski / YT page / FB profile