Back to chronological / alphabetical list

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yet another BTC 53 series board, which differs only slightly from its predecessor - the one I wrote about before (5339R-O mark instead of 5339). It's actually the same device, so I'll skip the stuff I talked about before. The unit was in a very bad condition, it went through a complicated restoration process (photo no. 9). The hardeset part, beside the case whitening of course, was the removal of its inventory number, which was written on the case with an oil marker... A painfull and tiresome task I should say.

There's a wide circle of people that enjoy using BTC 53 boards, most notably in Germany, where they were in widespread use. The specific feeling associated with typing on "foam-over-foil" switches is indeed incomparable with anything else. Unfortunately, there are rumors over the net that the foam part of the slider degrades noticeably over time, so it's not that uncommon to score a "bad unit" when hunting them online. From what I've heard, it has to do something with storing conditions... That makes sense.

Technical specs: lenght 46cm, width 18cm; AT interface; cable lenght ~1,20m ("spring"); 101 standard keys

------------------------------------------------------------------------

Kolejna klawiatura BTC serii 53, różniąca się nieznacznie numerem modelu od poprzedniczki, którą opisałem już wcześniej na stronie (5339R-O zamiast 5339). Jest to właściwie ta sama klawiatura więc oszczędzę sobie dywagacji. Sprzęt był w kiepskim stanie wizualnym toteż został poddany skomplikowanej restauracji (zdjęcie nr. 9). Najtrudniejszym etapem, zaraz po wybielaniu oczywiście, było usunięcie numery inwentaryzacyjnego z obudowy.

Klawiatury BTC serii 53 mają swoje szerokie grono wielbicieli, zwłaszcza w Niemczech gdzie były szeroko stosowane. Specyficzne uczucie towarzyszące pisaniu na klawiszach "foam-over-foil" jest rzeczywiście nieporównywalne z żadnym innym znanym mi rozwiązaniem. Niestety, stosowana w nich gąbka ulega dość szybkiej degradacji z upływem czasu, dlatego można trafić na trefny egzemplarz, zwłaszcza jeżeli była magazynowana w złych warunkach.

Parametry techniczne: długość 46cm, szerokość 18cm; interfejs AT; długość kabla ~1,20m ("sprężynka"); klawisze 101 standard

------------------------------------------------------------------------
(C) Piotr Ciesielski / YT page / FB profile