Back to chronological / alphabetical list

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model SLC MV-120A is one of those special-purpose CRT monitors, namely CCTV, or closed-circuit television. They were designed to work with cameras placed around the building or some other (ie outdoor) area. This way a person responsible for security in said facility was able to overwatch the video stream and could respond if he or she saw something fishy is happening. At the end of the 20th century those monitors were usually monochrome and came with solid metal housing. Of course nowadays they were replaced by more modern LCD screens, or even with remote management platforms like Internet WWW view panels/mobile apps.

My unit is electricaly functional, but unfortunately, its cathode ray tube has some nasty burn-in on it - you can see a nice, permanent image depicting a street, which was under surveillance back in the day. Yeah, those monitors were operating 24/7, which resulted in extreme phosphor burns over time. Well I could replace the whole CRT unit to make it operational again, but it's not that I'm in a desperate need to use a CCTV screen right now :) I've just cleaned the whole thing and that's it.

------------------------------------------------------------------------

Opisywany przeze mnie dzisiaj model SLC MV-120A reprezentuje dość specyficzną grupę ekranów kineskopowych, a mianowicie tzw. monitory CCTV, czyli telewizję przemysłową. Sprzęt ten ma za zadanie umożliwić osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo budynku czy też jakiegoś tam terenu podgląd "na żywo" obrazu z kamer dozoru video. Pod koniec XX wieku były to najczęściej jeszcze czarno-białe, kineskopowe monitory zamknięte w super solidnej, metalowej obudowie. Ich rolę obecnie przejęły oczywiście ekrany LCD oraz tzw. podgląd zdalny, czyli zarządzanie rejestratorem DVR "na odległość" poprzez sieć Internet za pomocą laptopa czy nawet aplikacji zainstalowanej na telefonie.

Posiadany przeze mnie egzemplarz jest elektrycznie sprawny, ale niestety, jego kineskop jest kompletnie wypalony - widać na nim obraz ulicy na którą była skierowana kamera. Przez wzgląd na swoją funkcję monitory te najczęściej były włączone 24 godziny na dobę, co skutkowało błyskawicznym zużyciem luminoforu. Rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście wymiana całego kineskopu, ale jako że nie potrzebuję aktualnie do niczego monitora CCTV - ograniczyłem się jedynie do ogólnej restauracji wizualnej całego urządzenia :)

------------------------------------------------------------------------
(C) Piotr Ciesielski / YT page / FB profile